บริษัทอัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 โดยบริษัทอัลตร้าฟลัคซ์ เอสเอ (ผู้ผลิต เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ Ultrasonic flowmeter จากประเทศฝรั่งเศส) เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Ultraflux” ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, ธุรกิจการให้เช่า เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ และบริการต่างๆ เช่น การซ่อมและการวัดอัตราการไหลที่ไซต์งานของลูกค้า (On site service)


Ultraflux headquarter France
Ultraflux CEO

บริษัทอัลตร้าฟลัคซ์ เอสเอ มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงทางด้าน เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ (Ultrasonic flowmeter) แบบ Transit-time มีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยบริษัทเป็นผู้ผลิต, ออกแบบ, พัฒนา และจัดจำหน่ายสินค้ามาตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 40ปี
“Ultraflux” ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์สำหรับตอบสนองต่อการใช้งานในทุกรูปแบบ อย่างเช่น:

1. การวัดอัตราการไหลของเหลวในท่อ

2. การวัดอัตราการไหลในรางเปิด เช่นในแม่น้ำ คลอง

3. การวัดอัตราการไหลของแก๊ส

4. เครื่องตรวจจับชนิดของเหลวในท่อ

5. เครื่องตรวจจับ pig ในท่อ

 


VDO แสดงหลักการทำงานของเครื่องวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ (Ultrasonic flowmeter) แบบ Transit-time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
ได้รับการรับรองจาก ATEX, IECEX, CNEX สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่อันตราย (Explosion proof version)