บริษัทอัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย มีอุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ (Ultrasonic flowmeter) แบบ Transit-time ที่เหมาะสำหรับทุกความต้องการ ทั้งการวัดอัตราการไหลของของเหลว, แก๊ส, การวัดอัตราการไหลในรางเปิด, เครื่องตรวจจับชนิดของเหลวในท่อ และ เครื่องตรวจจับ pig ในท่อ

บริษัทอัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย เป็นบริษัทย่อยของบริษัทอัลตร้าฟลัคซ์ เอสเอ ในประเทศฝรั่งเศส ผู้ผลิตเครื่องวัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ (Ultrasonic flowmeter) มายาวนานกว่า 40ปี

มีการใช้งานอุปกรณ์ของ Ultraflux (Ultrasonic flowmeter) อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก :
การผลิตและสูบจ่ายน้ำ, ระบบระบายน้ำ, โรงงานบำบัดน้ำเสีย, ระบบชลประทาน, การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมการผลิตและส่งจ่ายแก๊สและน้ำมัน, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้าแบบต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์วัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ (Ultrasonic flowmeter)

ของ Ultraflux

เช่าอุปกรณ์

เช่าอุปกรณ์วัดอัตราการไหลอัลตร้าโซนิคมิเตอร์ (Ultrasonic flowmeter) ของ Ultraflux

งานบริการ

ให้บริการวัดอัตราการไหลตามจุดต่างๆ ในโรงงานโดย

วิศวกรของ Ultraflux

flowmeter